VIKTIGE KILDER TIL STRÅLESKADER I HJEM OG BEDRIFTER

FØLGENDE ER VIKTIG Å TA I BETRAKTNING NÅR SKJERMING AV BYGG SKAL GJØRES:

Grunnforhold: Stråling fra jorda som vi kaller jordstråling,
er et tema som berører
mennesker svært mye i negativ retning. Dette strålenettet kan sammenlignes med
maskenettet i fiskegarn. Dette strålenettet går over hele Norge og for mange er disse
negative linjer det samme som å ligge på spikerseng med etterfølgende vondt i kropp.

Tema i denne type stråling er flere: Når voksne har mareritt om natten, er dette en av stråletypene som medfører denne type utvikling. Når barn ligger om natten og krøller seg opp i en ende av senga, der er en tilsvarende stråling som er innvirkende årsak.
Dette er tøffe ting som gjør at mange mennesker sliter svært mye unødig i sitt liv.
Mange skoleelever sliter med å ta til seg kunnskap – er urolige, det viser seg at dette
er jordstråler i hjemmet og på skolen som er årsak til denne problemstilling.

Vannåreproblematikk: Den mest ”skumle” av alle årer vi kjenner til fordi avstrålingen er så sterk at når denne når sengen til oss mennesker er det som iling gjennom kroppen. Typisk reaksjon er at oppegående mennesker føler seg tvunget til å stå opp
midt på natten og forlate sengen for å gå en runde i huset og så legge seg. Gang på gang viser det seg at vannårer er årsaken til mye søvnproblemer som mange sliter unødig med.
Krysser så vannårer med tilsvarende jordstråler, er vi i full gang med svært negative elektrostrålinger som er svært skadelig og negativ virkning for kroppen vår!

Elektroforhold: Alle elektriske forhold/tilstander i en bygning er med på å skape en svært negativ strøm av stråling som påvirker oss i svært negativ retning. Dette går på:
Husets sikringstavle: styggen selv fordi dette skapet stråler hele 8 meter gjennom metertykke vegger. Husets komfyr er i stor grad uten at den er slått på, en elektroforstyrrelse av dimensjoner. Likeså kjøleskap som alltid stråler. I tillegg er husets varmtvannstank en stor kilde til elektrostråling amt elektromotorer som går i drift av varmepumper og øvrige tanker som trenger elektrisk drift.
Dette er innenfor husets/bygningens rammer.

Utenfor huset er det følgende elementer som er påvirkelige:
Høyspentledning: Denne er kraftig og påvirker kroppen vår svært unødig i mange retninger. Høyspent slipper ikke stråling før ca 300 meter fra ledningsnettet og dette går svært galt for mange mennesker som har denne strålingen rett inn i husene sine.
Vanlige ledninger to eller tre som går i veien utenfor huset og lager mye trøbbel for
stråling inn i husværet/bygningen.
Så er det våre kjære utvendige trafobokser – her er det mange som er svært kreftfremkallende fordi bestrålingen er så kraftig at dette går tvers gjennom boligfelt.
Elektrofolk sier at disse stråler er innenfor riktige rammer for den slags, de sier ingen ting om det skadelige for mennesker.

En del mobiltelefoner er av strålesterk type. Eksempel: En automatgiret buss hvor mobil ble brukt i bussen og denne strålte slik at bussen automatisk giret ned i girkassen og laget problemer for sjåføren. Mange mobiler stråler mer enn nødvendig!

En siste og ikke minst like viktig strålingskilde er Tetra nettet som nå har kommet for
Sykehus , brann og politi. Denne linje er så sterk at den går tvert igjen alle bygninger som regel nord sør og i hodehøyde.

Sist og ikke minst er det ofte bygg med innhold av gamle infiserte møbler etc. som skaper en unødig strålingsfaktor som forstyrrer svært mange mennesker.

SUM: 12 FORSKJELLIGE STRÅLEKILDER SOM ER FORLØPET TIL SVÆRT
MYE ØDELEGGELSE FOR MANGE MENNESKER.

REPARASJON: Ved gjennomgang av hele huset og evt. Større bygninger – viser det seg at jordstråle og vannåre stråling er så sterk som hele 9 etasjer rett opp.
Ved å SKJERME DETTE ned på en fornuftig og riktig måte etter oppskrift, forsvinner alle disse 12 strålebelastninger i løpet av en time.
Skoleelever får et helt annet liv, alle mennesker får en total ro i kroppen. Det viser seg
at ved slik skjerming, får alle hus en varmeøkning automatisk ca 3 grader + samt at luften blir svært mye renere. Farger innvendig i hus forandres og mye virker straks mye renere.

Reparasjon bør gjøres i alle hus og hjem i tillegg til bedrifter hvor mennesker ofte føler seg nedkjørt og el overfølsomme. Ved å skjerme ned slike steder blir bi effekten så merkbar mye bedre i løpet av kort tid noe som igjen gir en stor gevinst for mange
mennesker. Alle skolebygninger anbefales å skjerme ned for å gi en totalt gevinst.

Kontakt undertegnede for konsultasjon

Med hilsen
Bengt Roer
Tlf 958 79 828
Mail : bengt.roer@hotmail.com

Reklamer

Om meg

Denne lysbildefremvisningen krever JavaScript.

Hei

Jeg heter Bengt.
Her er noe av det jeg kan hjelpe deg med.

TEMA: KREFT OG RE BEHANDLING AV KREFT.
Mange mennesker utsettes for kreft, blir operert for kreft, går i lang strålebehandling osv.
Dette er svært smertefullt for mange mennesker – er det riktig av helse Norge å la denne
smerte få herje i menneskekroppen?

Undertegnede vet mye om kreftdannelser og mye om hvordan dette kan unngås for fremtiden.
Dette handler ikke om medisinering, det handler om stråling som kroppen kontinuerlig
blir utsatt for.
 Forskning viser at mennesker som i en tidsalder har ligget på et nett av jordstråler og vannårer i bakken samt strømrelasjoner i og rundt sengeplass og bosted, har vist klare
 resultater at nevnte strålegrunnlag er grunnlag for en del typer kreft.

Dette nevnte nett av stråler skader mange mennesker og det er uheldig. Tyske leger har i lang
tid påvist sammenheng mellom kreft og at stråling vi utsettes for er en vesentlig årsak til dette.

Ved å skjerme hus for disse stråler, sogar også arbeidsplasser, er det beviselig at kreftfaren senkes, samtidig som denne skjerming gir en enorm ro og velvære i bygningen.

Det er fra samme legehold påvist at kreftpasienter som etter operasjon blir liggende hjemme
på tilsvarende årer, stråling, der er gjentagelsesmulighet for nye kreftdannelser opptil 5 ganger. Det er unødvendig å utsette mennesker for denne type risiko.

Jeg har blitt fortalt at i sammenheng med strålevern i hus, har mennesker ligget for døden i
mange år nettopp over slike strålesoner som her er nevnt., Mennesker som har unngått dette får et roligere liv.
Nå er det på tide at vi nordmenn tar tak i denne situasjonen og gjør forbedringer der vi vet at
det er mulig å gjøre, slik at vesentlig mange flere liv kan reddes.

Mange boliger med høyspentledninger og trafokiosker utenfor, som ifølge myndigheter
er innenfor normen av strålekategori, det sier skriften. Praksis sier at noe annet er tilfelle.
Vi har strømkilder innendørs som komfyrer, kjøleskap, varmtvannstanker, elektromotorer som alle stråler ut en vind av elektrisitet som vi ikke har godt av.
Alt dette som er nevnt lar seg skjerme bort uten problem – nå finnes mulighet for utføring av dette arbeid og la mennesker igjen få igjen gleden i livet sitt og muligheter for forebygging.

Med hilsen

Bengt Roer
Tlf: 958 79 828
E-Mail: bengt.roer@hotmail.com.

About

Neste innlegg

SLITEN  – TRØTT  –  VONDT  I  KROPPEN?

ÅRSAK KAN VÆRE:

– VANNÅRER
JORDSTRÅLER
ELEKTROSTRÅLING (KJØLESKAP, V. VANNTANK)
HØYSPENTSTRÅLING 
(LEDNINGSNETT)MANGE MENNESKER HAR UFORKLARLIGE SØVNPROBLEM,STIVHET I KROPP, SMERTER, VONDT I HODET, REUMATISME,
FØLER SEG IKKE UTHVILT OM MORGENEN,VANDRER OPPE OM NATTA.

FORSKNING VISER AT VED Å SKJERME BORT ALL DENNE

TYPE STRÅLING GIR VELVÆRE FOR KROPPEN – RESULTAT

BLIR OGSÅ VELDIG FIN RO I HUSET OG ØKT VARME.

DETTE FORDI ENERGIBANER FORBEDRES ENORMT.

ER DU/DERE INTERESSERT I Å FÅ DET BEDRE MED DISSE

FORHOLD I HJEMMET OG SÅGAR PÅ ARBEIDSPLASSEN ?

GRUNNET MEGET GOD INNSIKT OG ERFARING PÅ DETTE

OMRÅDE KAN GODE RESULTATER NESTEN UANSETT GARANTERES.

Bengt Roer

Ring Tlf:  0047 95 87 98 28

Jeg kommer for utmåling av området.

Kostpris for full rens av bygning inklusive
materialer  kr. 3500

Si meg hvor du sover-

Jeg kan fortelle deg hva du lider av!!!!

Jordstråler, vannårer og elektrostråler

( høyspent.)

Under senger, under godstolen, arbeidsplassen og kafeer, det vil si i

alle typer bygninger og innenfor landbruk med dyrehold. Dyrene blir

roligere.

Ved å skjerme bort alle skadelige stråler, vil det daglige livet få en

positiv vending.

Dyr og mennesker får en god og rolig tilværelse.

(Luften blir klarere i boligen)

Garantert en roligere søvn

Dette kan jeg hjelpe deg og dere umiddeltbart med.

 

Hello world!